CIGARAŠ ( Byctiscus betulae L.)

 

Tijekom svibnja, u vinogradima se pojavljuje cigaraš. Vinogradari najčešće prilikom uvlačenja i vezanja mladica, najprije uočavaju listove smotane u tuljac-„cigaru“, a tek potom na njoj ponekad pronađu i krivca koji čini ove štete a to je pipa cigaraš.

Ovaj štetnik iz porodice pipa (Curculionidae) osim na vinovoj lozi štete radi i na kruški, rjeđe na šljivi i drugim voćkama te na brezi. Odrasli kukac dug je 6-9  mm, plave, zelene ili bakrenaste boje, ima produljenu glavu s rilom koje pipi služi za bušenje biljnog tkiva u koje ženka odlaže jaja.

Pipe prezimljuju kao odrasli oblici u zemlji i na drugim skrovitim mjestima, a početkom proljeća izlaze van i počinju ishranu prvo pupovima, kasnije lišćem i  izbojima. Ženke nakon kopulacije, obično tijekom svibnja, nagrizaju peteljku lista, list vene pa ga  ženka može smotati u tuljac- cigaru. U tako smotani list ženka odlaže jaja. Ličinke žive unutar tuljca i hrane se lisnim parenhimom, a na kraju razvoja napuštaju cigaru i odlaze u zemlju na kukuljenje.

Najdjelotvorniji i ekološki najprihvatljiviji način suzbijanja ovog štetnika, pa tako i smanjenja šteta iduće godine je sakupljanje cigara i njihovo spaljivanje. Ipak u slučaju jakog napada, ako na lozi ili kruški uočite puno cigaraša i ureza crtičavog oblika  na lišću, možete provesti i kemijsko suzbijanje. Najpovoljniji rok za to je u svibnju dok su cigaraši u kopulaciji i hrane se lišćem. Koristite insekticide na bazi endosulfana, fentiona, fosalona i neke druge.

Mi ipak preporučujemo i zagovaramo ekološki način, dakle, sakupljanje i spaljivanje cigara!

 

Martina Matanović, Udruga Viva Zagreb

"cigara" na kruški

pipa radi "cigaru" na lozi

cigaraš na listovima kruške

štetnik na izbojima kruške

cigaraš na listu vinove loze