VJEŽBA CIJEPLJENJA VOĆAKA 9. TRAVNJA 2015. U VOĆNJAKU G. KASANIĆA