Galerija slika

Predavanje g. Miroslava Kiša „Permakultura u voćarstvu i vinogradarstvu", 6. studenoga 2013.

 

 

Predavanje mr. sc. Marije Ševar "Glodavci u voćnjaku" 20. veljače 2012. godine

 

Obilazak voćnjaka 4. svibnja 2011. - Tema  "Savijanje grana"

savijanje grana utezima (bocama napunjenim vodom)

savinute grane vezane su za kolce

za savijanje grana koristimo različita pomagala, u ovom slučaju traku i bužir

savijanje vezanjem za stablo

savijanje pomoću žičanih savijača

 

14. travnja 2011. u Veslačkoj 17 održano je predavanje "Mane i bolesti vina"

 

Obilazak voćnjaka 20. travnja 2011.

članovi Udruge u obilasku voćnjaka

kovrčavost lista breskve (Taphrina deformans)

gusjenica na listu kruške

korisni kukci u voćnjaku - buba Mara na listu jabuke

štitasta uš na izboju šljive

prstenovanje grane jabuke

izboj jabuke koji je vjerojatno oštetila ptica

sušenje madica na marelici (Monilia laxa)

 

 

Predavanje o cijepljenju 21. ožujka i vježba cijepljenja, 24. ožujka 2011.

Predavanje o cijepljenju u Selskoj 3

Pokazna vježba cijepljenja u Veslačkoj 17

Idealan spoj kod iste debljine podloge i plemke, napravljen škarama za cijepljenje

Članovi Udruge Viva sa zanimanjem prate pokaznu vježbu cijepljenja

 

Vježba orezivanja, 19. veljače 2011.

 

Noćna vježba sadnje voćaka u Veslačkoj 25. studenoga 2010., ispred Udruge ViVA

obilježavanje i početak kopanja jame

gnojivo, vrtna zemlja i sadnice

naporno kopanje zbog tvrde zemlje i šljunka

vrtna zemlja ide na dno jame

mineralno gnojivo oko sadnice uz rub jame

sadnicu obavezno zaliti iako je tlo vlažno

i na kraju sadnicu privezati uz kolac da ju vjetar i snijeg ne slome

 

Voćnjak u Lukšiću

Nasad jabuka na slabo bujnoj M-9 podlozi

Početak pokazne vježbe

Članovi Udruge VIVA okupljeni oko voditelja, g. Rukavine

Formiranje uzgojnog oblika

Širenje i usmjeravanje grana.

Formiranje uzgojnog oblika

Prorjeđivanje krošnje

Formiranje uzgojnog oblika

Uređena sadnica.