Povratak na početnu stranicu

Održana redovita godišnja i izborna skupština Udruge ViVA

     U prostoriji mjesnog odbora Bartol Kašić održana je 2. ožujka 2015. godine redovita godišnja i izborna skupština Udruge voćara i vinogradara amatera Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Na skupštini je bilo nazočno XX članova. Skupštinu je vodio dosadašnji zamjenik predsjednika Krešimir Matanović. Nakon što je jednoglasno prihvaćen dnevni red, izabrani zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika, usvojeno je Izvješće o radu Udruge i Izvješće Nadzornog odbora. Skupština je raspravila i usvojila prijedlog novog Statuta, usklađenog s novim Zakonom o udrugama. Slijedio je izbor tijela Udruge. Za predsjednika Udruge izabran je Krešimir Matanović, zamjenika Željko Blagus, tajnika Mirjana Stajić, blagajnika Božidar Božić te Damir Celjak kao član Predsjedništva.  Za članove Nadzornog odbora izabrani su Martina Kokot, Miroslav Kasanić i Vladimir Stajić dok je za likvidatora imenovan mr. Frane Ivković, počasni član Udruge. Donesene su odluke o izboru osoba za zastupanje i odluka o iznosu članarine (100 kuna).

    U nastavku je novi predsjednik Krešimir Matanović pohvalio dosadašnje članove predsjedništva i nadzornog odbora za uloženo vrijeme i trud kako bi rad Udruge bio što kvalitetniji. Slijedilo je iznošenje plana aktivnosti Udruge u 2015. godini uz napomenu da će naglasak biti na što većem praktičnom obrazovanju kroz radionice i pokazne vježbe, te druženja uz rasprave o aktualnim problemima u voćnjacima i vinogradima članova.

 

    Pod točkom razno Vladimir Stajić je prisutne podsjetio o pravilnom načinu uzimanja i čuvanja plemki voćaka.

   

                                                                

 

Krešimir Matanović, Udruga Viva