Dobrodošli na stranice Udruge voćara i vinogradara amatera Grada Zagreba i Zagrebačke županije!

 Vijesti

POZIV NA PREDAVANJE

Pozivamo Vas na predavanje "Prepoznavanje bolesti i štetnika voćaka - 2. dio" koje će se održati u ponedjeljak 6. svibnja 2019. u Selskoj 3 (Mjesni odbor "Bartol Kašić") s početkom u 18 sati. Na predavanju će biti moguće uplatiti članarinu za 2019. godine (100 kuna). Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane.

SAZNAJTE SVE O RAZVOJNOM CIKLUSU VINOVE LOZE


MALA ŠKOLA VOĆARSTVA

U maloj školi voćarstva mogu za samo 100 kuna godišnje, koliko iznosi godišnja članarina, sudjelovati svi članovi Udruge. Namijenjena je voćarima i vinogradarima hobistima, vlasnicima manjih nasada na okućnicama.

Mala škola voćarstva uključuje: predavanja, praktične radionice o rezidbi voćaka i vinove loze, praktična radionica cijepljenja voćaka, prepoznavanje bolesti i štetnika voćaka, određivanje zrelosti voćaka za berbu.... Više informacija na e-mail udrugavivazagreb@gmail.com.

 

Mjesečev sjetveni kalendar - praćenjem mjesečevog sjetvenog kalendara moguće je odabrati najpovoljnije dane za obavljanje pojedinih radova npr. uzimanje plemki voćaka, obavljanje rezidbe, ukorjenjivanje reznica...

 

KAKO POSTATI ČLAN UDRUGE VIVA

KALENDAR DOGAĐANJA

16. ožujka 2019. - 9.00 sati - Vježbe cijepljenja voćaka

Dodatne informacije na broj tel. 091 3240 738.


 

Pozivamo članove koji se žele aktivnije uključiti u rad Udruge (pripremanje tekstova i predavanja, pomoć oko organizacije pokaznih vježbi) da se jave na e-mail udrugavivazagreb@gmail.com

 

 

 

 

 

arhiv vijesti